Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Visioner og mål


Visioner

Det er Mejrup Kultur- og Fritidscenters visioner, at centret fortsat skal være byens naturlige samlingssted for alle byens borger. At centret kan tilbyde en udvidelse af aktivitetstilbuddene og en udvikling i kvaliteten, som derved kan medvirke til at øge livskvaliteten hos Mejrups borger.

Det er værdifuldt at:

*Centret og andre interessenter ved en aktiv indsats skaber forudsætninger og
  rammer for et godt ungdomsliv med perspektiv for alle unge.
* Der er mangfoldighed og alsidighed i tilbuddene.
* Der etableres trygge opholdssteder i gode fysiske rammer for byens borger.
* Mejrups borger forstår vigtigheden af, at holde sig i god fysisk form, fra helt
   lille til den tredje alder.
* Alle borger har mulighed og adgang til faciliteter, hvor der kan tilbydes en eller
   anden fysisk aktivitet.
* At der på er motionscenter, der er åbent for alle.
* Der skal skabes gode ramme for alle sider af de kulturelle aktiviteter.
* Der er mulighed for mange forskellige aktiviteter for alle byens borger.

Mål

Den selvejende institution, Mejrup Kultur- og Fritidscenter
(TDC Hallerne i Mejrup) ønsker med udbygningen at etablerer et
nyskabende fritidskulturelt miljø som favner tidens krav til faciliteter,
og som samtidig kan bliver forgangs by for hele Holstebro Kommune,
med etablering af idrætsfritidshjem og idrætsbørnehave og kan opnå
en stor dobbelt udnyttelse af de fysiske faciliteter.

Det vil for projektet være et must, at hal faciliteterne kan rumme og give
plads for 120 idrætsfritidshjemsbørn og 80 idrætsbørnehavebørn til udfoldelse
af motion og musiske aktiviteter.

Aktivitetsmæssigt er det væsentligt at projektet indrettes således, at der er
en stor grad af fleksibilitet i anvendelsesmulighederne. Centret skal stadig
bruges til folkelig idræt, men skal også kunne anvendes til andre kulturelle
formål som f.eks. dans, teater, revy, musik, foredrag, konferencer og udstillinger.

Det er bydende nødvendigt for et lokalsamfund som Mejrup, at der er et naturligt
samlingssted som kan tiltrække alle interesser og aldre i Mejrup.

Det skal give liv og den synergieffekt, der er så nødvendigt i fremtidens fritids-
kulturelle center, og dermed være med til at segmenter Mejrup som en meget
attraktivt sted at bosætte sig, om dermed være med til at øge efterspørgslen
efter huse i Mejrup, og dermed være med til at øge værdien af vores huse.
TDC Hallerne  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |   97410920  |   @